Vychystávanie

Vychystávanie je srdcom každého logistického centra a významne prispieva ku konkurencieschopnosti každého podniku. V potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov sa vychystávaniu pripisuje osobitný význam. Veľmi často procesy vychystávania ovplyvňujú rôzne faktory.

Rozmanitosť výrobkov

 • Sortiment podlieha sezónnym a regionálnym zvláštnostiam
 • Široké spektrum pomaly, stredne a vysokoobrátkových položiek
 • Veľká rozmanitosť a neustály nárast, ktoré sú zapríčinené medzisektorovými trendmi ako napr. výrobky convenience, funkčné výrobky alebo ekologické potraviny

Teplotné zóny

 • Potraviny majú špecifické požiadavky, týkajúce sa vonkajších podmienok pri skladovaní, vychystávaní a pri preprave
 • Tri rôzne teplotné zóny: skladovanie mrazených potravín, čerstvých potravín a skladovanie potravín pri normálnej teplote
 • Teplotné zóny kladú osobitné nároky na človeka, na skladovacie a vychystávacie zariadenie

Dátum minimálnej trvanlivosti & rýchlosť

 • Maloobchod dovoľuje výrobcom a distribútorom potravín len veľmi tesný časový priestor na spracovanie, balenie, vychystávanie a prepravu potravín
 • 90% z dĺžky záručnej lehoty, v ktorej je odporúčané požívať potravinu, si nárokuje maloobchod a konečný spotrebiteľ
 • Rýchlosť a spoľahlivosť procesu vychystávania musí spĺňať vysoké požiadavky

Ergonómia

 • Veľká telesná záťaž pri vychystávaní na základe vykonávaných činností (dvíhanie a nosenie bremien)
 • Vysoké zdravotné riziká pre zamestnancov
 • Vychystávanie musí spĺňať požiadavky na ergonómiu pracovných miest

Požiadavky na logistiku

 • Permanentný prístup k širokému spektru artiklov
 • Skladové riešenia pre manažment DMT
 • Rýchlosť a spoľahlivosť procesu
 • Ergonomické riešenia pre vychystávanie

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo!