THE GREENERY

O podniku

The Geenery ponúka svojím zákazníkom po celý rok kompletný sortiment ovocia, zeleniny a húb, ktorý sa vyprodukuje v Holandsku a cielene dopĺňa importnými výrobkami z celého sveta. K odberateľom patria reťazce supermarketov, veľkoobchod, gastronómia a spracujúci priemysel. Na optimálne zásobovanie všetkých trhových segmentov má firma The Geenery pobočky v Holandsku, Belgicku, Španielsku, Veľkej Británii, Poľsku, Rusku, Taliansku, Rumunsku, Brazílii a v Spojených štátoch.

Situácia

V Holandsku sa denne distribuuje 4 000 paliet do 276 supermarketov.

Požiadavky

  • Optimalizácia internej logistiky s cieľom skrátenia procesov
  • Skrátenie času potrebného na vychystanie objednávky
  • Tovar v zásobách v priamej blízkosti vychystávacej zóny s možnosťou rýchleho a priameho doplnenia na miesto vychystávania
  • Vysoká spoľahlivosť systému vychystávania a doplňovania
  • Čistota v skladovacom priestore podľa predpisov HACCP a štandardov IFS

Riešenie

  • Systém kombinujúci vychystávanie a uskladnenie tovaru ako zásoby
  • Krátke vychystávacie cesty a bezpečné pracovné okolie vďaka vychystávaciemu tunelu
  • Vyklápateľné valčekové dráhy umožňujú jednoduché čistenie podlahy pod valčekovými dráhami

Výhody pre zákazníka

  • Efektívne vychystávanie s oddelením vychystávacej zóny a zóny zásob materiálu
  • Žiadne prestoje vychystávačov vďaka samočinnému prísunu tovaru k miestu vychystávania podľaprincípu FIFO

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo!