Teplotné zóny a kompaktné skladovanie

Dôležitou úlohou logistiky v potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov je chladenie potravín pozdĺž celého dodávateľského reťazca, ktoré musí zodpovedať požiadavkám. Pri chladení sa rozlišuje medzi tromi teplotnými zónami, v ktorých sa rozličné potraviny spracovávajú, uskladňujú a prepravujú..

Teplotná zóna Rozsah teplôt Potraviny - príklady
Hlboko zmrazené potraviny -28 °C hlboko zmrazené jedlá, zelenina, zemiaky, pizza, pečivo, ryby, mäso & hydina,
mliečne výrobky, ovocie atď.
Čerstvé potraviny +2 °C do -7 °Cmliečne výrobky, šalát & zelenina, mäso a mäsové výrobky, hotové jedlá atď.
Normálna teplota +12 °C do +18 °C suchý sortiment

Náklady na energiu

Dôležitým trendom v potravinárskom priemysle je neustály nárast dopytu po čerstvých a mrazených potravinách. S týmto je spojené neúmerné zvyšovanie počtu energeticky náročných skladov pre čerstvé a mrazené potraviny. Okrem toho neustále stúpajúce ceny za elektrinu stavajú logistiku pred úlohu skladovať potraviny efektívne aj napriek nepriaznivým okolnostiam. Už dnes tvoria náklady za energiu v mraziarenských skladoch až 25% prevádzkových nákladov.

Cena za energiu pre priemysel (vrátane dane z elektrickej energie)

Požiadavka kompaktného skladovania

Centrálnou požiadavkou na logistiku je maximálne využitie objemu haly prostredníctvom kompaktnej konštrukcie skladových systémov. Súčasne musí byť zabezpečený permanentný prístup ku skladovaným položkám.

Požiadavky na logistiku

  • Kompaktné skladové riešenia zamerané na maximálne využitie objemu haly v zónach skladovania čerstvých a hlboko mrazených potravín
  • Permanentný prístup ku všetkým skladovaným položkám
  • Poloautomatizované skladové riešenia zamerané na redukovanie drahej manuálnej práce v chladiarenských a mraziarenských skladoch
  • Odolnosť zariadenia skladu a zariadenia na vychystávanie voči chladu

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo!