Rozmanitosť výrobkov v potravinárstve a vo výrobe
nápojov nesmierne rastie

V minulosti sa v skupinách potravín príp. v odvetviach potravinárskej výroby udiali veľké zmeny, ktoré budú pokračovať aj v budúcnosti. Kým dopyt po mäse, cukre a alkoholických nápojoch stále klesá, dopyt po zelenine, ovocí a výrobkoch z obilnín rastie. Okrem toho získavajú „priečne“ kategórie výrobkov ako convenience výrobky, funkčné a nové potraviny, geneticky modifikované potraviny, exotické produkty, ekologické a regionálne potraviny stále väčší význam. Tieto nové kategórie výrobkov znamenajú zvyšovanie ponuky potravín, ale na druhej strane ovplyvňujú aj správanie spotrebiteľa. Priemerná domácnosť kupuje ročne priemerne 190-krát tovar dennej potreby. Spotrebiteľ sám chce rozhodnúť, či si kúpi značku výrobcu alebo obchodu, či si vyberie drahší alebo lacnejší, plnotučný alebo nízkotučný tovar. Okrem toho sám chce rozhodnúť o veľkosti balenia. Zákazníci si chcú nájsť výrobok, ktorý sa hodí k ich životnému štýlu, stravovacím zvykom a k momentálnej nálade.

Rastové trhy v oblasti potravín:
Convenience - Wellness - Pôžitok

Zdroj:
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (Nemecký Zväz pre potravinové právo a potravinové vedy) Štúdia GFK

Následky trendu

  • Nárast rozmanitosti príp. variantov výrobkov
  • Zmenšenie veľkosti položiek jednotlivých variantov výrobku
  • Zmenšenie veľkosti balenia ako reakcia na stúpajúci počet single domácností v porovnaní s viacčlennými domácnosťami
  • Zvýšenie komplexnosti skladovania a vychystávania na základe zvýšenej rozmanitosti tovaru, rozdeleného na pomaly, stredne a vysokoobrátkový tovar

Požiadavky na logistiku

  • Efektívne skladovanie extrémne širokého sortimentu výrobkov pri súčasnej permanentnej dostupnosti tovaru
  • Efektívne riešenia vychystávania s cieľom zvýšenia produktivity
Priemerný obsah paliet Od januára do júna 2013

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo.