Trh mrazených výrobkov nezadržateľne rastie

Trh mrazených potravín je rastúcim trhom s obratom viac než 12 miliárd eur v Nemecku (2012). Tento nadpriemerný nárast v posledných 20 rokoch a jeho pokračovanie je zapríčinené spoločenskými zmenami v dvoch oblastiach: Na jednej strane neustále stúpa počet „single“ domácností, pre ktoré sú mrazené potraviny zvlášť vhodné vďaka ich konzervačným vlastnostiam a dobrému porcovaniu. Na strane druhej sa orientácia našej spoločnosti na výkonnosť odráža aj vo zvýšených nárokoch na potraviny. Vďaka veľkej rozmanitosti kvalitných výživných a čerstvých potravín ako aj vďaka rýchlej a jednoduchej príprave vyhovujú mrazené potraviny tomuto nároku obzvlášť. Okrem toho je táto tendencia posilňovaná stále výraznejším trendom k pohodliu zákazníka (convenience).

Čísla jednoznačne svedčia o tejto tendencii:

  • Spotreba mrazených potravín na obyvateľa neustále stúpa
  • Obrat sa za posledných 10 rokov takmer strojnásobil
Spotreba na obyvateľa
Mrazené potravinárske výrobky v Nemecku 1992 - 2012 (v kilogramoch, bez zmrzliny)
Závod Zdroj: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.
(Nemecký mraziarenský inštitút)
Vývoj predaja/obratu
Trh mrazených potravinárskych výrobkov v Nemecku 1992-2012
Závod Zdroj: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.
(Nemecký mraziarenský inštitút)

Následky trendu

  • Narastajúci počet mraziarenských skladov s vysokými nárokmi na energiu
  • Zároveň stúpajúce náklady na energiu
  • Stúpajúce náklady na skladovanie mrazených výrobkov (z celkových prevádzkových nákladov na skladovanie tvorí podiel nákladov na energiu približne 25 %)
  • Zvýšený tlak na marže v mraziarenskom priemysle

Požiadavky na logistiku

  • Kompaktné riešenia skladovania pre maximálne využitie objemu mraziarenských skladov
  • Poloautomatizované skladové riešenia s cieľom zníženia drahej manuálnej práce v mraziarenských skladoch
  • Odolnosť príslušenstva skladov a príslušenstva na vychystávanie

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo.