BREZEL ECKER

O podniku

Spoločnosť Brezel Ecker GmbH so sídlom v Homburgu-Erbach vyrába a distribuuje mrazené produkty počnúc praclíkmi, rožkami z lúhovaného cesta, pizzami až po nugátové rožky. Táto spoločnosť zásobuje 45 vlastných obchodov s pekárňou v celom Nemecku. K jej zákazníkom patria okrem toho špecializovaní obchodníci s pekárenskými výrobkami, veľkopekárne, veľkoobchody a gastronómia. Spoločnosť je certifikovaná podľa IFS (International Food Standards).

Situácia

Trend stúpajúceho dopytu po mrazených potravinách je jasne viditeľný aj v spoločnosti Brezel Ecker GmbH. Spoločnosť v minulosti neustále zväčšovala svoje kapacity na výrobu a skladovanie mrazených potravín. Dnes patrí s kapacitou 85 miliónov takzvaných cestových kusov ročne k desiatim najväčších producentom lúhovaných praclíkov v Nemecku. V súčasnosti sa tu pracuje na tri zmeny päť dní v týždni a za hodinu sa vyprodukuje viac než 12000 druhov tovaru.

Požiadavky

Rozmanitosť produktov aj výrobné série sú v Brezel Ecker enormne veľké. Všetok tovar sa skladuje v energeticky náročnom mraziarenskom sklade. Z toho vyplývajú nasledujúce požiadavky na logistiku:

  • Manažment veľkej rozmanitosti produktov vo veľkých sériách
  • Keďže náklady na energiu predstavujú značnú časť prevádzkových nákladov, je potrebné optimálne využiť skladovací priestor kompaktnou konštrukciou regálového zariadenia
  • Priamy prístup ku všetkým výrobkom

Riešenie

  • Mobilné paletové regály BITO PROmobile spĺňajú všetky požiadavky podniku
  • Zabezpečenie priameho prístupu ku všetkým paletám
  • Minimálna požiadavka na priestor vďaka veľmi kompaktnej konštrukcii

Výhody pre zákazníka

  • Stupeň využitia priestoru je o 90% vyšší v porovnaní s tradičným paletovým skladom s uličkami
  • Redukovanie prepravného času potrebného na založenie a vybratie tovaru
  • Možnosť rozšírenia zariadenia v prípade potreby tradičného riešenia s individuálnym odberom

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo.