Všetky informácie

Adresa

BITO-Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: +421 (0) 38 760 00 86
E-mail: info@bito.sk

Všetky informácie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach sú neustále aktualizované spoločnosťou BITO Lagertechnik Bittmann GmbH, niektoré údaje môžu byť teda zmenené. Zriaďovateľ neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť uvedených informácií, to tiež platí pre všetky ostatné webové stránky, ktoré je možné otvoriť na základe uvedených hypertextových odkazov. Spoločnosť BITO Lagertechnik Bittmann GmbH si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo pridávať dodatky na všetkých webových stránkach, ktoré spravuje. Obsah a štruktúra webových stránok spoločnosti BITO Lagertechnik Bittmann GmbH je chránená autorskými právami, preto je akékoľvek kopírovanie, distribúcia, úprava alebo pozmeňovanie textov, grafiky, programov či designových prvkov treťou stranou podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BITO Lagertechnik Bittmann GmbH.