Váš partner pre riešenia skladovania v potravinárskej výrobe a vo výrobe nápojov

Odvetvie je stredobodom našej pozornosti

BITO ako výrobca širokého portfólia regálových systémov a plastových boxov je dlhodobo partnerom odvetia výroby potravín a nápojov. Tisícky inštalácií v tomto segmente a nadobudnuté skúsenosti od popredných expertov v odvetví nám umožňujú ešte viac sa zamerať na tento perspektívny segment priemyslu.

  • Rozsiahle odvetvové znalosti a znalosť trendov špecifických pre odvetvie
  • Kompetentné poradenstvo a plánovanie našimi odbornými poradcami na mieste v celej Európe
  • Odvetvovo špecifické riešenia na všetkých úrovniach hodnotového reťazca
  • Rozsiahla ponuka servisu počnúc poradenstvom a končiac popredajným servisom
Cielené riešenia pre výrobu a distribúciu potravín a nápojov na všetkých úrovniach hodnotového reťazca

BITO – viac než 50 rokov skúseností s projektovaním

Skladovanie a vychystávanie pre potravinársky a nápojový priemysel

spoločnosť BITO pôsobí na trhu viac ako 50 rokov. Široké portfólio produktov nám umožňuje komplexné skladové riešenia pre takmer všetky odvetvia priemyslu.
V tejto brožúre sme pre Vás zhromaždili niektoré informácie o trendoch a témach týkajúcich sa potravinárskeho a nápojového priemyslu. Naše know-how pochádza z pravidelných školení, skúseností a predovšetkým z tisícok realizovaných projektov práve v tomto odvetví.

Využite naše skúsenosti a nechajte si od nás poradiť!

Kontaktujte nás