Rozwiązanie branżowe wykorzystujące system regałów paletowych PROflow firmy BITO
W jaki sposób radzić sobie z coraz większym asortymentem towarów

Rozwiązanie BITO

 • PROflow to regały przepływowe firmy BITO. Dzięki liniom wyposażonym w rolki grawitacyjne palety załadowane po jednej stronie regału samodzielnie przesuwają się w kierunku przeciwnego stanowiska kompletacji.
 • Składowanie palet na regałach przepływowych gwarantuje rotację zapasów zgodnie z zasadą FIFO – towary ładowane jako pierwsze są również pobierane w pierwszej kolejności, ułatwiając kontrolę nad datami przydatności do sprzedaży.
 • Oddzielając pierwszą paletę po stronie odbiorczej od innych palet znajdujących się w tej samej linii, separator ładunków BITO FlowStop pozwala na odbieranie palet bez obciążania linii. Inaczej niż w przypadku pozostałych ograniczników dostępnych na rynku BITO FlowStop znajduje się poza zasięgiem wideł, co zapobiega uszkodzeniu ze strony wózków widłowych.
 • Rozdzielenie czynności ładunkowych od odbiorczych nie tylko wpływa na wzrost wydajności pracy, ale i zapewnia bezpieczniejsze, niezakłócone wykonywanie obowiązków pracowniczych – operatorzy wózków nie będą sobie nawzajem przeszkadzać.

Najważniejsze korzyści dla klienta

 • Zintegrowanie tunelów kompletacyjnych z regałami BITO PROflow może skrócić odległości pokonywane przez wózki podnośnikowe nawet o 70%, ponieważ wszystkie linie kompletacyjne są bezpośrednio dostępne po lewej bądź po prawej stronie tunelów kompletacyjnych. Całkowita wartość wspomnianego ograniczenia odległości (70%) może przerodzić się w 50-procentową oszczędność związaną z kompletacją towarów.
 • Inną cechą charakteryzującą regały BITO PROflow jest skoncentrowane składowanie. Jako że system PROflow wymaga 40% mniej przestrzeni magazynowej, idealnie pasuje do przechowywania linii produktów o szerokim asortymencie.
 • Wyposażone w odporny na zużycie separator obciążenia BITO FlowStop regały paletowe PROflow pomogą Państwu znacznie obniżyć koszty eksploatacji i napraw.

Rozwiązanie branżowe wykorzystujące rolki PROactive firmy BITO
W jaki sposób zapewnić rotację zapasów zgodnie z zasadą FIFO bez konieczności zmagania się z brakiem ciągłości w przenoszeniu produktów

Rozwiązanie BITO

 • System BITO PROflow active opiera się na systemie regałów przepływowych PROflow. BITO PROflow wykorzystuje inteligentne rolki. Pełnią one dwojaką funkcje: delikatnie wprowadzają palety w ruch i zapobiegają nabieraniu przez nie zbyt dużej prędkości na linii. Aktywne rolki zapewniają utrzymanie stałej prędkości przemieszczania.

Decydując się na aktywne rolki Bito, możesz zmniejszyć nachylenie toru rolkowego nawet do 2%.

Najważniejsze korzyści dla klienta

 • Dzięki funkcji uruchamiania palety są lekko popychane, co jest czasami konieczne, aby zagwarantować dostępność palety po stronie kompletacyjnej.
 • Z uwagi na fakt, że ładunki nie blokują się na linii, operatorzy nie muszą na nią wchodzić, aby uwalniać palety. Wyeliminowano w ten sposób istotne zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Funkcja uruchamiania jest idealna dla linii obsługujących ładunki o zróżnicowanych ciężarach. Aktywne rolki są dla regałów paletowych zlokalizowanych w miejscach wydawania towarów niewątpliwą zaletą: palety należące do jednego zamówienia można grupować na jednej linii. Niezależnie od masy każda paleta zostanie bezpiecznie przetransportowana do rampy załadowczej. Jeśli chodzi o naszych klientów, to dla nich niewątpliwą zaletą aktywnych rolek jest ich elastyczność.
 • Nie tylko zapewniają one utrzymanie stałej prędkości przemieszczania, ale również gwarantują, że towary przemieszczane są w dół linii zgodnie z zasadą FIFO bez ryzyka uszkodzenia, ponieważ palety nie wpadają na siebie. Klienci nie muszą się martwić o obniżenie jakości towarów.
 • Z uwagi na fakt, że aktywne rolki wspomagają wprowadzanie palet, można zmniejszyć kąt nachylenia linii. Mniejsze nachylenie linii oznacza natomiast, że różnicę wysokości można wykorzystać do stworzenia dodatkowego poziomu, a w rezultacie – stworzenia większej liczby miejsc paletowych na tej samej powierzchni podłogi.

Dowiedz się więcej na ten temat lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.