Rynek mrożonek rośnie w zaskakującym tempie

Rynek głęboko mrożonych artykułów spożywczych jest rynkiem wzrostowym z obrotem powyżej 12 miliardów euro w samych tylko Niemczech (2012). Za ponadprzeciętny wzrost w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz kontynuację tego wzrostowego trendu odpowiadają przeobrażenia społeczne w dwóch sektorach: Po pierwsze stale rośnie liczba gospodarstw jednoosobowych, dla których mrożone artykuły spożywcze stanowią bardzo dobrą alternatywę ze względu na dobre możliwości porcjowania oraz konserwowania. Po drugie w naszym społeczeństwie silnie kształtuje się zorientowanie na jakość artykułów spożywczych. Ze względu na ogromne zróżnicowanie wysokiej jakości, bogatych w składniki spożywcze oraz świeżych artykułów spożywczych wraz z możliwością ich szybkiego i łatwego przygotowania mrożone artykuły spożywcze w wysokim stopniu odpowiadają tym wymaganiom. Ponadto powyższy trend staje się coraz bardziej zauważalny ze względu na coraz silniejszą potrzebę wygody.

Liczby stanowią wystarczający dowód:

  • Konsumpcja mrożonych artykułów spożywczych na osobę stale rośnie
  • Obrót wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat niemal trzykrotnie
Konsumpcja na osobę
Rynek mrożonek w Niemczech, 1992–2012 (w kilogramach, bez lodów))
Źródło: Niemiecki Instytut Zamrażalnictwa e.V.
Rozwój zbytu/obrotu
Rynek mrożonek w Niemczech, 1992–2012
Źródło: Niemiecki Instytut Zamrażalnictwa e.V.

Skutki trendu

  • Rosnąca liczba drogich w utrzymaniu magazynów mrożonej żywności
  • Jednocześnie rosnące koszty energii elektrycznej
  • Rosnące koszty przechowywania w obszarze mrożonej żywności (udział kosztów energii w kosztach utrzymania chłodni wynosi około 25%)
  • Zwiększony nacisk na marżę w branży mrożonych artykułów spożywczych

Wymagania względem logistyki

  • Kompaktowe rozwiązania magazynowe mające na celu jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni magazynu mrożonek
  • Półautomatyczne rozwiązania magazynowe, mające na celu zmniejszenie drogiej pracy rąk w magazynach produktów spożywczych
  • Odporność na zimno sprzętu wyposażenia do magazynów i komisjonowania

Dowiedz się więcej na ten temat lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.