Rozwiązanie branżowe wykorzystujące system regałów paletowych PROmobile synchro firmy BITO – Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową przy zachowaniu natychmiastowego dostępu do każdego składowanego towaru

Rozwiązanie BITO

  • PROmobile to przesuwne regały paletowych firmy BITO.
  • Każda mobilny rząd regałowy jest sterowany automatycznie. Rzędy regałów są przesuwane na boki po szynach umieszczonych w podłodze.
  • W porównaniu do tradycyjnych, statycznych regałów paletowych regały PROmobile są obsługiwane poprzez otwarcie tylko jednego korytarza – otwieranie pozostałych nie jest konieczne.
  • Operator może otworzyć wybrany korytarz, naciskając przycisk znajdujący się na krótszej ścianie rzędu regałów lub zrobić to zdalnie.
  • BITO PROmobile zapewnia zachowanie jednakowej odległość między nośnikami załadunkowymi na całej długości korytarza w trakcie jego otwierania bądź zamykania. Obie te czynności są monitorowane, a wszelkie zukosowania są korygowane na bieżąco, dzięki czemu system ten ma przewagę nad porównywalnymi mobilnymi regałami paletowymi dostępnymi na rynku.

Najważniejsze korzyści dla klienta

  • Dzięki zredukowaniu liczby korytarzy eksploatacyjnych do jednego, rozwiązanie to pozwala na zwiększenie miejsca składowania palet nawet o 75% – i to na tej samej powierzchni podłogi!
  • W porównaniu do statycznych regałów paletowych, tę samą liczbę lokalizacji palet można zmieścić na przestrzeni magazynowej mniejszej o 40%. Zwarty plan magazynu również ma znaczenie: dzięki niemu rocznie można zaoszczędzić ok. 40% wydatków na energię i obniżyć wydatki na cele budowlane o 20%.
  • Dzięki zastosowaniu systemu kontroli odległości PROmobile zapobiegającemu ukosowaniu, zużycie szyn i kół ograniczono do minimum. Niższe koszty eksploatacyjne i krótsze okresy przestoju w ujęciu długoterminowym spowodują obniżenie kosztów operacyjnych.
  • Dzięki stałej kontroli odległości, ładunki można umieszczać w dowolnym miejscu w rzędzie regałów. Nie trzeba planować, w jaki sposób rozłożyć ładunki. Czas potrzebny na załadunek i rozładunek zostanie skrócony nawet o 30%!

Dowiedz się więcej na ten temat lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.