Termin przydatności do spożycia

Często omawianym problemem w branży artykułów spożywczych i napojów jest masowe wyrzucanie produktów spożywczych.

  • Na całym świecie wyrzuca się około jednej trzeciej wszystkich produkowanych artykułów spożywczych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (ok. 1,3 miliarda ton rocznie)
  • W Niemczech wyrzuca się rocznie jedenaście milionów ton artykułów spożywczych w ramach łańcucha wartości

Zarządzanie terminem przydatności do spożycia

Ten element znaczący na gotowych opakowaniach podaje, do którego dnia artykuł żywnościowy nadaje się do spożycia przy prawidłowym przechowywaniu i bez istotnej utraty walorów smakowych i jakościowych oraz ryzyka zagrożenia dla zdrowia.
Również inne czynniki, takie jak wygląd, zapach oraz właściwości zewnętrzne nieopakowanych artykułów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, określają czas, w jakim towary mogą być sprzedawane przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań ze strony klienta. Długość tego przedziału czasowego w pierwszej kolejności zależy od sposobu postępowania z towarem podczas transportu wzdłuż łańcucha wartości – w szczególności od zachowania temperatury przechowywania podanej wraz z terminem przydatności do spożycia, zapewniając nieprzerwany łańcuch chłodzenia.
Powyższy proces jest utrudniony przez różne wymagania względem temperatury, które nie zawsze można w odpowiedni sposób uwzględnić dla wszystkich artykułów spożywczych.
Z tego względu kolejnym istotnym wyzwaniem dla branży logistycznej jest możliwie jak najszybsze rozprowadzenie artykułów spożywczych i napojów lub możliwie najkrótsze suboptymalne ich schłodzenie.

Segregacja odpadów spożywczych ze względu na ogniwa łańcucha wartości (Median) [t/a]
Źródło: Uniwersytet w Stuttgarcie – Instytut budownictwa instalacji rurociągowych, jakości wód, gospodarki odpadami, Ustalanie wyrzuconych ilości artykułów spożywczych oraz propozycje mające na celu zmniejszenie wyrzucanego pożywienia w Niemczech I
Stuttgart, 2012

Wymagania względem logistyki

  • Kompaktowa forma magazynowania oraz transportu artykułów spożywczych przy zachowaniu wymagań względem temperatury dla określonych produktów
  • Kontrolowane i możliwe do prześledzenia magazynowanie i wyprowadzanie towarów z magazynu według metody FIFO (First In, First Out)
  • Sprawdzanie terminów przydatności do spożycia, partii i serii produktów
  • Stały dostęp do wszystkich składowanych artykułów
  • Szybkie przekazanie artykułów spożywczych do dystrybucji

Melodia przyszłości – Dynamiczna data przydatności do spożycia

  • Punkt wyjścia: Maksymalny okres przechowywania przy zachowaniu optymalnego chłodzenia
  • Pomiar i dokumentacja: Połączenie transponderów RFID oraz instrumentów do pomiaru warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, przedostawanie się światła oraz inne wskaźniki rozkładu (np. gazy do dojrzewania w przypadku owoców), na których działanie był wystawiony produkt wzdłuż łańcucha wartości
  • Konkluzja: Obniżenie terminu przydatności do spożycia – np. gdy produkty wzdłuż łańcucha logicznego zostaną wystawione na działanie niekorzystnych temperatur – oraz specjalny sposób postępowanie w dalszym etapie

Przydatność do spożycia artykułów spożywczych

Zmniejszenie terminu przydatności do
spożycia w niekorzystnych temperaturach
i w przypadku niekorzystnych
czynników zewnętrznych podczas
magazynowania i transportu artykułów spożywczych

Dowiedz się więcej na ten temat lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.