Elastyczność: O tym, co będzie jutro, pomyśl już dziś!

W obliczu coraz bardziej niestabilnych rynków i coraz bardziej złożonych procesów wewnątrz firmy branży intralogistyki stawia się coraz wyższe wymagania: Modułowa budowa, elastyczność, efektywność, ergonomia i skrojona na miarę funkcjonalność oraz dostępność non-stop, ekonomiczność i trwałość. Łańcuch dostaw można optymalnie ukształtować wtedy, gdy dane węzły oraz stacje z logistycznego punktu widzenia funkcjonują w sposób optymalny. Wymaga to zastosowania skrojonych na miarę potrzeb klienta, a mimo tego elastycznie dostosowujących się do aktualnych sytuacji na rynku technik i systemów dla magazynu, komisjonowania i przygotowania artykułów i wysyłek towarów. W przemyśle artykułów spożywczych i napojów powyższa tendencja jest jeszcze silniejsza ze względu na dużą dynamikę w branży. Olbrzymia różnorodność produktów jest podzielona na artykuły o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości przeładunku oraz na obszary temperatury głębokiego zamrażania, temperatury artykułów świeżych oraz normalnej temperatury i ciągle się zmienia. W związku z tym wcześniejsze rozwiązania dla magazynu i komisjonowania w pewnych okolicznościach nie będą mogły być stale wykorzystywane – skutkiem są czasochłonne i kosztowne modernizacje. Z tego względu jest konieczne zastosowanie elastycznych rozwiązań, które szybko i łatwo można zastosować do potrzeb klienta. Tylko w taki sposób można na stałe zabezpieczyć inwestycje.

Wymagania względem logistyki

  • Elastyczne rozwiązania magazynowe, które niskim nakładem zostały dostosowane do zmieniających się potrzeb
  • Łatwa modernizacja i rozbudowa istniejących systemów przy użyciu rozwiązań typu Plug & Play
  • Elastyczna przemiana magazynu od komisjonowania na całych paletach do komisjonowania pojedynczych opakowań
  • Zapewnienie trwałości i amortyzacji

Dowiedz się więcej na ten temat lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.