Minőségmegőrzési idő

Az élelmiszerek tömeges kidobása sokat vitatott téma az élelmiszer- és italgyártó ágazatban.

  • Világszerte az emberi fogyasztásra készült élelmiszerek körülbelül egyharmadát dobják ki (évente kb. 1,3 milliárd tonna)
  • Németországban évente tizenegymillió tonna élelmiszert dobnak ki az értéklánc mentén

Minőségmegőrzési idő kezelése, mint a logisztikával szemben támasztott alapvető követelmény

Ebben az összefüggésben a minőségmegőrzési idő lényeges szerepet játszik. Ez az előrecsomagolt egységeken feltüntetett jelzés azt adja meg, hogy mely időpontig fogyasztható el a szakszerűen tárolt élelmiszer biztosan, jelentős íz- vagy minőségbeli veszteség, valamint egészségügyi kockázat nélkül. Egyéb kritériumok, például a csomagolatlan élelmiszerek (mint pl. gyümölcsök és zöldségek) megjelenése, szaga és külső minősége határozzák meg azt az időtartamot, melyen belül az áruk a vevők igényeinek megfelelően eladhatók. Ennek az időtartamnak a hossza elsősorban az áruk ellátási láncban történő logisztikai kezelésétől – különösen a minőségmegőrzési idővel összefüggésben álló tárolási hőmérséklet betartásától – függ. Ezt megnehezíti az áruk eltérő hőmérsékletigénye, mely nem mindig vehető figyelembe minden élelmiszer vonatkozásában. Ezért egy további követelmény a logisztikával szemben, hogy az élelmiszerek és italok elosztása a lehető leggyorsabb legyen, illetve hogy a nem teljesen optimális hűtés a lehető legrövidebb ideig tartson.

Az élelmiszer-hulladék megoszlása a tápláléklánc egyes területei szerint (medián) [t/év]
Forrás: Universität Stuttgart – Institut
für Siedlungswasserbau, Wassergüte
und Abfallwirtschaft: Ermittlung der
weggeworfenen Lebensmittelmengen
und Vorschläge zur Verminderung der
Wegwerfraten bei Lebensmitteln in
Deutschland; Stuttgart, 2012

A logisztikával szemben támasztott követelmények

  • Élelmiszerek kompakt raktározása és szállítása az egyes élelmiszerek hőmérsékleti követelményeinek betartása mellett
  • Áruk FIFO (First in, First out) elv szerinti, ellenőrzött és nyomon követhető be- és kiraktározása
  • Minőségmegőrzési idők, gyártási tételek és gyártási sorozatok felügyelete
  • Folyamatos hozzáférés minden tárolt cikkhez
  • Gyors előkészítés az élelmiszerek elosztása céljából

A jövő zenéje – dinamikus minőségmegőrzési idő

  • Kiindulási pont: Maximális eltarthatóság optimális hűtés mellett
  • Mérés és dokumentáció: RFID transzponderek és műszerek kombinációja a külső körülmények, mindenek előtt a hőmérséklet, a fény és más romlási mutatók méréséhez (pl. gyümölcsök érése során keletkező gázok), melyek az ellátási láncban megtett útja alatt értek egy terméket
  • Következtetés: minőségmegőrzési idő lerövidítése – például ha a termékek a logisztikai láncban megtett útjuk során kedvezőtlen hőmérsékletnek voltak kitéve – és speciális utólagos kezelés.

Élelmiszerek eltarthatósága

Minőségmegőrzési idő lerövidítése az élelmiszerek tárolása és szállítása során felmerülő kedvezőtlen hőmérsékleti
viszonyok és negatív külső tényezők esetén

További információk a témához, vagy lépjen közvetlenül kapcsolatba velünk.