Vychystávání

Vychystávání je podstatou každého logistického centra a významně přispívá ke konkurenceschopnosti každého podniku. V potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů se vychystávání připisuje zvláštní význam a ztěžují ho různé faktury.

Rozmanitost výrobků

 • Sortiment podléhá sezónním a regionálním zvláštnostem
 • Široké spektrum pomalu, středně a vysokoobrátkových položek
 • Velká rozmanitost a neustálý nárůst, které jsou zapříčiněny mezisektorovými trendy jako např.výrobky convenience, funkční výrobky nebo ekologické potraviny

Teplotní zóny

 • Potraviny vyžadují zvláštní údaje týkající se vnějších podmínek při skladování, vychystávání a při přepravě
 • Tři různé teplotní zóny: skladování mražených potravin, čerstvých potravin a skladování potravin při normální teplotě
 • Teplotní zóny kladou zvláštní nároky na člověka, na skladovací a vychystávací zařízení

Datum minimální trvanlivosti & rychlost

 • Maloobchod dovoluje výrobcům a distributorům potravin jen velmi tenký časový prostor na zpracování, balení, vychystávání a přepravu potravin
 • 90% z délky záruční lhůty, ve které je doporučované používat potraviny, si nárokuje maloobchod a konečný spotřebitel
 • Rychlost a spolehlivost procesu vychystávání musí splňovat vysoké požadavky

Ergonomie

 • Velká tělesná zátěž při vychystávání na základě vykonávaných činností (zdvihání a nošení břemen)
 • Vysoká zdravotní rizika pro zaměstnance
 • Vychystávání musí splňovat požadavky na ergonomii pracovních míst

Požadavky na logistiku

 • Permanentní přístup k širokému spektru činností
 • Skladové řešení pro management DMT
 • Rychlost a spolehlivost procesu
 • Ergonomické řešení pro vychystávání

Zjistěte více informací o tomto tématu nebo nás kontaktujte.