Teplotní zóny a kompaktní skladování

Důležitou úlohou logistiky v potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů je chlazení potravin podél celého dodavatelského řetězce, které musí odpovídat požadavkům Při chlazení se rozlišuje mezi třemi teplotními zónami, ve kterých se rozdílné potraviny zpracují, uskladňují a přepravují.

Teplotní zóna Rozsah teplot Potraviny - příklady
Hluboko zmražené potraviny -28 °C hluboko zmražená jídla, zelenina, brambory, pizza, pečivo, ryby, maso & drůbež, mléčné výrobky, ovoce atd.
Čerstvé potraviny +2 °C na +7 °C mléčné výrobky, salát & zelenina, maso a masné výrobky, hotová jídla atd.
Normální teplota +12 °C na +18 °C suchý sortiment

Náklady na energii

Důležitým trendem v potravinářském průmyslu je neustálý nárůst poptávky po čerstvých a mražených potravinách. S tím je spojené neúměrné zvyšování počtu energeticky náročných skladů pro čerstvé a mražené potraviny. Kromě toho neustále stoupající ceny za elektřinu stavějí logistiku před úlohu skladovat potraviny efektivně i navzdory nepříznivým okolnostem. Už dnes tvoří náklady za energii v mrazírenských skladech až 25% provozních nákladů.

Cena za energii pro průmysl (včetně daně z elektrické energie)

Požadavky kompaktního skladování

Centrálním požadavkem na logistiku je maximální využití objemu haly prostřednictvím kompaktní konstrukce skladových systémů. Současně musí být zabezpečení permanentní přístup ke skladovaným položkám.

Požadavky na logistiku

  • Kompaktní skladové řešení zaměřené na maximální využití objemu haly v zónách skladování čerstvých a hluboko mražených potravin
  • Permanentní přístup ke všem skladovaným položkám
  • Poloautomatizované skladové řešení zaměřené na redukování drahé manipulační práce v chladírenských a mrazírenských skladech
  • Odolnost zařízení skladu a zařízení na vychystávání vůči chladu

Zjistěte více informací o tomto tématu nebo nás kontaktujte.