Datum minimální trvanlivosti (DMT)

Hromadné vyhazování potravin je široce diskutovaným tématem v potravinářském průmyslu a výrobě nápojů.

  • Na celém světě se vyhodí přibližně jedna třetina potravin, určených pro lidskou spotřebu (cca. 1,3 miliard tun ročně)
  • V Německu se ročně vyhodí 11 milionů tun potravin

Management DMT je základním požadavkem na logistiku

V této souvislosti hraje datum minimální trvanlivosti (DMT) důležitou úlohu. Toto označování na baleních udává, do kterého data je možné potraviny při řádném uchovávání konzumovat bez zdravotních rizik a bez výraznějšího zhoršení chuti a kvality. Také další kritéria jako optický vzhled, vůně a vnější vlastnosti nezabalených potravin, například ovoce a zeleniny, určují délku doby, ve které je možno zboží zákazníkovi předat. Délka této doby závisí primárně od logistické manipulace se zbožím podél hodnotového řetězce - obzvlášť od dodržení určitých skladovacích teplot prostřednictvím nepřetržitých chladících řetězců. Obtížnější je to s rozdílnými teplotními požadavky, které není vždy možné uspokojivě dodržovat pro všechny potraviny. Proto dalším požadavkem na logistiku je co nejrychlejší distribuce a co nejkratší přerušení chladícího řetězce.

Rozdělení potravinového odpadu podle oblasti potravinového řetězce (Median)[t/a]
Zdroj: Univerzita Stuttgart

Požadavky na logistiku

  • Kompaktní skladování a přeprava potravin při dodržování teplotních požadavků určitých potravin
  • Kontrolovat a sledovat zakládání a odebírání zboží podle principu FIFO (first in, first out)
  • Kontrolování DMT, šarží a výrobních sérií
  • Permanentní přístup ke všem skladovaným výrobkům
  • Rychlá příprava a distribuce potravin

Hudba budoucnosti - dynamická DMT

  • Cíl: maximální trvanlivost při optimálním chlazení
  • Měření a dokumentování: kombinace transpondérů RFID a přístrojů na měření vnějších vlivů včetně teploty, světelného záření a jiných indikátorů expirace (např. etylen u ovoce), kterým byl výrobek vystavený podél hodnotového řetězce.
  • Důsledek: redukování data minimální trvanlivosti a následné speciální zacházení - např. pokud výrobky byly podél logistického řetězce vystavené nepříznivým teplotním vlivům.

Trvanlivost potravin

Redukovat datum minimální trvanlivosti při vlivu nepříznivé teploty a negativních vnějších faktorů během skladování a přepravy potravin

Zjistěte více informací o tomto tématu nebo nás kontaktujte.