Trh mražených výrobků nezadržitelně roste

Trh mražených potravin je rostoucím trhem s obratem více než 12 miliard eur v Německu (2012). Tento nadprůměrný nárůst v posledních 20 letech a jeho pokračování je zapříčiněné společenskými změnami ve dvou oblastech: Na jedné straně neustále stoupá počet "single" domácností, pro které jsou mražené potraviny zvlášť vhodné díky jejich konzervačním vlastnostem a dobrému porcování. Na straně druhé se orientace naší společnosti na výkonnost odráží také ve zvýšených nárocích na potraviny. Díky velké rozmanitosti kvalitních výživných a čerstvých potravin jako i díky rychlé a jednoduché přípravě vyhovují mražené potraviny tomuto nároku obzvlášť. Kromě toho je tato tendence posilňována stále výraznějším trendem k pohodlí zákazníka.

Čísla jednoznačně svědčí o této tendenci:

  • Spotřeba mražených potravin na obyvatele neustále stoupá
  • Obrat se za posledních 10 let téměř ztrojnásobil
Spotřeba na obyvatele
Mražené potravinářské výrobky v Německu 1992-2012 (v kilogramech, bez zmrzliny)
Zdroj: Deutsches Tiefkühlinstitut e.v.
(Německý mrazírenský institut)
Vývoj prodeje / obratu
Trh mražených potravinářských výrobků v Německu 1992 - 2012
Zdroj: Deutsches Tiefkühlinstitut e.v.
(Německý mrazírenský institut)

Následky trendu

  • Narůstající počet mrazírenských skladů s vysokými náklady na energii
  • Zároveň stoupající náklady na energii
  • Stoupající náklady na skladování mražených výrobků ( z celkových provozních nákladů na skladování tvoří podél nákladů na energii přibližně 25%)
  • Zvýšený tlak na marži v mrazírenském průmyslu

Požadavky na logistiku

  • Kompaktní řešení skladování pro maximální využití objemu mrazírenských skladů
  • Poloautomatizované skladové řešení s cílem snížení drahé manipulační práce v mrazírenských skladech
  • Odolnost příslušenství skladů a příslušenství na vychystávání

Zjistěte více informací o tomto tématu nebo nás kontaktujte!